BIP PAN Olsztyn

Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (2) - ZP-PNK/D/2018/03/33-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/33-2
Data ogłoszenia: 20.04.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.04.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.04.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (27.04.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (27.04.2018) [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (02.05.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (02.05.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja 2 (02.05.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja 2 (02.05.2018) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (10.05.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (10.05.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-04-20 11:00:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-04-20 13:01:19
Odsłon: 1356
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (2) - ZP-PNK/D/2018/03/33-2