BIP PAN Olsztyn

Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/03/33

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/33
Data ogłoszenia: 30.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (19.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-03-30 09:30:16
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-03-30 11:32:51
Odsłon: 1181
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/03/33