BIP PAN Olsztyn

Dostawa sprzętu laboratoryjnego I - ZP-PNK/D/2018/03/30

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/30
Data ogłoszenia: 20.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.03.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.03.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 - modyfikacja (27.03.2018) [RTF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (27.03.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (29.03.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 i 3 (19.04.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2, 4, 5 i 6 (25.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-03-20 10:04:44
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-03-20 11:09:07
Odsłon: 1439
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa sprzętu laboratoryjnego I - ZP-PNK/D/2018/03/30