BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet jednokanałowych wraz z pudełkami startowymi (2) - ZP-PNK/D/2018/02/17-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/02/17-2
Data ogłoszenia: 26.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.03.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (02.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (02.03.2018) [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (02.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (02.03.2018) [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (02.03.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.03.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.03.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (02.03.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (08.03.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-02-26 08:16:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-02-26 09:17:25
Odsłon: 1145
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet jednokanałowych wraz z pudełkami startowymi (2) - ZP-PNK/D/2018/02/17-2