BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/02/13

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/02/13
Data ogłoszenia: 23.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.03.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.03.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.03.2018) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (09.03.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 4 (30.03.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 (25.04.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2 (17.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3 (23.05.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-02-23 07:57:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-02-26 09:00:09
Odsłon: 1010
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/02/13