BIP PAN Olsztyn

Dostawa zestawu do preparatyki histologicznej składającego się z procesora próżniowego i centrum do zatapiania tkanek - ZP-PNK/D/2018/02/12

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/02/12
Data ogłoszenia: 01.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (08.02.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (08.02.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (08.02.2018) [PDF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - modyfikacja (08.02.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (13.02.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (13.02.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (13.02.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.02.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (23.02.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-02-01 14:14:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-02-01 15:16:33
Odsłon: 1291
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa zestawu do preparatyki histologicznej składającego się z procesora próżniowego i centrum do zatapiania tkanek - ZP-PNK/D/2018/02/12