BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/01/10

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/01/10
Data ogłoszenia: 30.01.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami [RTF]

Załącznik nr 5 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.02.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.02.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.02.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (02.02.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (02.02.2018) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (09.02.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.02.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-01-30 12:17:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-01-30 13:18:12
Odsłon: 1065
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/01/10