BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/02/14

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/02/14
Data ogłoszenia: 28.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.02.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.02.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (16.03.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.03.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (29.03.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-02-28 10:37:50
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-02-28 11:38:59
Odsłon: 1024
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/02/14