BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/161-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/12/161-2
Data ogłoszenia: 17.02.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.02.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.02.2017) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.02.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (28.02.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (28.02.2017) [PDF]

Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (28.02.2017) [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 - modyfikacja (28.02.2017) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (08.03.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (04.04.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.04.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-02-17 18:05:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-02-17 19:06:42
Odsłon: 1419
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/12/161-2