BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/6

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/01/6
Data ogłoszenia: 13.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.01.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.01.2017) [PDF]

Wzór umowy - modyfikacja (27.01.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (02.02.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.02.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (21.02.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-01-13 12:11:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-01-13 13:12:17
Odsłon: 1343
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/6