BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/1

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2017/01/1
Data ogłoszenia: 03.01.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy [PDF]
Formularz ofertowy [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.01.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.01.2017) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.01.2017) [PDF]

Formularz ofertowy - modyfikacja (09.01.2017) [PDF]
Formularz ofertowy - modyfikacja (09.01.2017) [RTF]

Wzór umowy - modyfikacja (09.01.2017) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (13.01.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.02.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-01-03 11:30:24
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-01-03 12:31:06
Odsłon: 954
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2017/01/1