BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/133

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/09/133
Data ogłoszenia: 25.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Formularz ofertowy do części 4 [PDF]
Formularz ofertowy do części 4 [RTF]

Formularz ofertowy do części 5 [PDF]
Formularz ofertowy do części 5 [RTF]

Formularz ofertowy do części 6 [PDF]
Formularz ofertowy do części 6 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.12.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.12.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.12.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (06.12.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (06.12.2016) [PDF]

Formularz ofertowy do części 6 - modyfikacja (06.12.2016) [PDF]
Formularz ofertowy do części 6 - modyfikacja (06.12.2016) [RTF]

Wzór umowy - modyfikacja (06.12.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (09.12.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-25 16:01:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-25 17:02:55
Odsłon: 1287
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/09/133