BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/150

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/11/150
Data ogłoszenia: 18.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Formularz ofertowy do części 4 [PDF]
Formularz ofertowy do części 4 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (29.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.01.2017) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 (24.01.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-18 15:38:33
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-18 16:39:26
Odsłon: 1034
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/11/150