BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/146

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/10/146
Data ogłoszenia: 03.11.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz ofertowy do części 1 [PDF]
Formularz ofertowy do części 1 [RTF]

Formularz ofertowy do części 2 [PDF]
Formularz ofertowy do części 2 [RTF]

Formularz ofertowy do części 3 [PDF]
Formularz ofertowy do części 3 [RTF]

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.11.2016) [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (16.11.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.11.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania - część 2 (30.11.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-11-03 10:24:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-11-03 11:25:13
Odsłon: 1118
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/10/146