BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/124

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/08/124
Data ogłoszenia: 24.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy [XLSX]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (01.09.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01.09.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (01.09.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (01.09.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (01.09.2016) [RTF]

Załącznik nr 5 – Formularz cenowy - modyfikacja (01.09>2016) [PDF] [XLSX]

Protokół z otwarcia ofert (09.09.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.09.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (20.09.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-08-24 15:14:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-08-24 17:14:25
Odsłon: 1009
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/08/124