BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznej aparatury do Oddział IRZiBŻ w Białymstoku - ZP-PNU/D/2016/07/119

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/07/119
Data ogłoszenia: 01.08.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (30.08.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.08.2016) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (30.08.2016) [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 - modyfikacja (30.08.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 - modyfikacja (30.08.2016) [RTF]

Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw (31.08.2016) [PDF]
Załącznik nr 8 – Wykaz dostaw (31.08.2016) [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (21.09.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.10.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-08-01 10:39:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-08-01 12:39:34
Odsłon: 1456
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznej aparatury do Oddział IRZiBŻ w Białymstoku - ZP-PNU/D/2016/07/119