BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/114

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/07/114
Data ogłoszenia: 26.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 8 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty do części 8 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy do części 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11 [PDF]
Załącznik nr 7 – Wzór umowy do części 8 [PDF]

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy [XLSX]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.08.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 9 i 10 (26.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-26 12:20:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-26 14:20:35
Odsłon: 1354
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBGiZ IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/114