BIP PAN Olsztyn

Dostawa energii elektrycznej dla budynków Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz czterech miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2016/7/110

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/7/110
Data ogłoszenia: 19.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.07.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (26.07.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (26.07.2016) [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (26.07.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.07.2016) [PDF]

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (11.08.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (16.08.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.09.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-19 13:48:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-19 15:49:25
Odsłon: 1110
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa energii elektrycznej dla budynków Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie: przy ul. Tuwima 10, przy ul. Bydgoskiej 7 oraz czterech miejsc poboru w Oddziale w Popielnie - ZP-PNU/D/2016/7/110