BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/103

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/07/103
Data ogłoszenia: 18.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy [XLSX]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 6 – Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.07.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.07.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.07.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (25.07.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (25.07.2016) [RTF]

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy - modyfikacja (25.07.2016) [XLSX]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (01.08.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz.1 (25.08.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz.2 (25.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-18 14:55:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-18 16:56:51
Odsłon: 1242
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/07/103