BIP PAN Olsztyn

Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego - ZP-PNU/D/2016/06/101

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/06/101
Data ogłoszenia: 06.07.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.07.2016) [PDF]

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (27.07.2016) [PDF]

Zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.07.2016) [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (27.07.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - modyfikacja (27.07.2016) [RTF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.08.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-07-06 13:46:07
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-07-06 15:46:38
Odsłon: 1505
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa mikroskopu badawczego odwróconego - ZP-PNU/D/2016/06/101