BIP PAN Olsztyn

Dostawa detektora olfaktometrycznego - ZP-PNK/D/2016/05/81-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/05/81-2
Data ogłoszenia: 17.06.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.06.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.06.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.06.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.06.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.06.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-06-17 11:38:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-06-17 13:39:27
Odsłon: 1230
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa detektora olfaktometrycznego - ZP-PNK/D/2016/05/81-2