BIP PAN Olsztyn

Archiwum
# Tytuł artykułu Data
811 Sukcesywna dostawa specjalistycznych środków czystości do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2012/3/11 poniedziałek, 05 marca 2012
812 Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych, rękawic i narzędzi chirurgicznych do siedziby Zamawiającego - ZP-PNK/D/2012/3/9 poniedziałek, 05 marca 2012
813 Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu do pipetowania do prac naukowo-badawczych II - ZP-PNK/D/2012/3/10 poniedziałek, 05 marca 2012
814 Dostawa specjalistycznych programów i zestawów komputerowych, fabrycznie nowych akcesoriów komputerowych i materiałów zużywalnych - ZP-PNK/D/2012/3/8 czwartek, 01 marca 2012
815 Obsługa w zakresie podróży służbowych pracowników Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - 01/billot/2012 wtorek, 28 lutego 2012
816 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i zużywalnych materiałów do prac naukowo-badawczych - ZP-PNK/D/2012/2/7 poniedziałek, 27 lutego 2012
817 Sukcesywne świadczenie usług kurierskich przez okres 12 m-cy, polegające na odbieraniu, przemieszczaniu i dostarczaniu przesyłek krajowych oraz międzynarod. od Zamawiającego do adresata, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami Zamawiającego - PP.U/2-2012/6 poniedziałek, 27 lutego 2012
818 Roboty remontowe w pomieszczeniach IRZiBŻ PAN w Olsztynie, w tym podział serwerowni na dwa pomieszczenia - ZP-PNK/RB/2012/2/6 piątek, 24 lutego 2012
819 Świadczenie usług zootechnicznych dla jednostek organizacyjnych IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/U/2012/2/5 poniedziałek, 20 lutego 2012
820 Dostawa specjalistycznych odczynników i zużywalnych materiałów do prac naukowo-badawczych - ZP-PNK/D/2012/2/4 piątek, 17 lutego 2012
821 Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu do pipetowania do prac naukowo-badawczych - ZP-PNK/D/2012/2/3 wtorek, 14 lutego 2012
822 Dostawa specjalistycznych odczynników i zużywalnych materiałów do badań - ZP-PNK/D/2012/WELCOME/16 czwartek, 09 lutego 2012
823 Usługa przygotowania, obsługi i udostępniania tarlaków do celów doświadczalnych w czterech następujących po sobie sezonach rozrodczych - ZP-PNK/U/2012/PNEUFISH/11-1 czwartek, 02 lutego 2012
824 Dostawa mikroskopowego systemu analizy materiału biologicznego - ZP-PNU/D/2012/RPO/1 czwartek, 02 lutego 2012
825 Wykonanie systemów do tarła pneumatycznego oraz ich sukcesywna modernizacja - ZP-DK/D/2012/PNEUFISH/9-1 środa, 01 lutego 2012
 
Strona 55 z 56
You are here  : Home Archiwum