BIP PAN Olsztyn

Modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B-4

Znak sprawy: PN/K/RB/5/B-4
Data ogłoszenia: 06.10.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Zalacznik nr 8 – Przedmiary robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza [RAR]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz robot [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz robót [RTF]

Załącznik nr 7 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 7 – Wykaz osób [RTF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.10.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.10.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.10.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (16.10.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (16.10.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (16.10.2020) [RTF]

Załącznik nr 5 – Wzór umowy - modyfikacja (16.10.2020) [PDF]

Zalacznik nr 8 – Dokumentacja techniczna - uzupełnienie (16.10.2020) [RAR]

--

Informacja z otwarcia ofert (02.11.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (02.11.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-10-06 10:09:36
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-10-06 12:10:25
Odsłon: 1030
 
You are here  : Home Archiwum Modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B-4