BIP PAN Olsztyn

Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2020/07/37

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2020/07/37
Data ogłoszenia: 29.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (07.08.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-07-29 10:58:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-07-29 12:59:10
Odsłon: 735
 
You are here  : Home Archiwum Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2020/07/37