BIP PAN Olsztyn

Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B

Znak sprawy: PN/K/RB/5/B
Data ogłoszenia: 07.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Zalacznik nr 8 – Przedmiary robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza [RAR]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]
Załączniki nr 3 i 4 – do umowy [RAR]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz robot [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz robót [RTF]

Załącznik nr 7 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 7 – Wykaz osób [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (22.07.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (23.07.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-07-07 09:57:35
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-07-07 12:09:15
Odsłon: 873
 
You are here  : Home Archiwum Kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch budynków: Administracyjnego i Laboratorium - PN/K/RB/5/B