BIP PAN Olsztyn

Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów, przeprowadzenie prac melioracyjnych oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej na Półwyspie Popielniańskim - PN/K/RB/3/B

Znak sprawy: PN/K/RB/3/B
Data ogłoszenia: 07.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Zalacznik nr 8 – Przedmiary robót, dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza [RAR]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]
Załączniki nr 3 i 4 – do umowy [RAR]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz robot [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz robót [RTF]

Załącznik nr 7 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 7 – Wykaz osób [RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.04.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.04.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (20.04.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.04.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (23.04.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (23.04.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (23.04.2020) [PDF]

Zalacznik nr 8 - Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia (23.04.2020) [RAR]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (29.04.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (29.04.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 3 (29.04.2020) [PDF]

Zalacznik nr 8 - Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia 2 (29.04.2020) [RAR]

--

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (07.05.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (15.05.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-04-07 12:29:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-04-07 14:30:00
Odsłon: 1660
 
You are here  : Home Archiwum Remont dróg, wykonanie ścieżek i szlabanów, przeprowadzenie prac melioracyjnych oraz nasadzeń zieleni izolacyjnej na Półwyspie Popielniańskim - PN/K/RB/3/B