BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 - ZP-PNK/U/2020/02/13

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2020/02/13
Data ogłoszenia: 09.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (17.03.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (17.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-03-09 12:12:46
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-03-09 13:13:37
Odsłon: 768
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real – Quant Studio 6 - ZP-PNK/U/2020/02/13