BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/02/12-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/02/12-2
Data ogłoszenia: 05.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]

Hurtowe ceny paliw na dzień 05.03.2020:

PKN ORLEN [PDF]
Grupa LOTOS SA [PDF]

--

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (05.03.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (05.03.2020) [RTF]

--

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (13.03.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-03-05 09:14:59
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-03-05 10:48:23
Odsłon: 806
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/02/12-2