BIP PAN Olsztyn

Wymiana pokrycia dachowego na budynku „byłej szkoły” w Popielnie oraz budynku laboratorium w Wejsunach - ZP-PNK/RB/2020/01/4

Znak sprawy: ZP-PNK/RB/2020/01/4
Data ogłoszenia: 16.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna [RAR]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 5 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 6 – Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 6 – Wykaz osób [RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.01.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.01.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (27.01.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (31.01.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (31.01.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (31.01.2020) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (31.01.2020) [PDF]

Załącznik nr 7 – Dodatkowe opisy techniczne (31.01.2020) [RAR]

--

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (10.02.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.03.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-01-16 14:04:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-01-16 15:09:49
Odsłon: 1556
 
You are here  : Home Archiwum Wymiana pokrycia dachowego na budynku „byłej szkoły” w Popielnie oraz budynku laboratorium w Wejsunach - ZP-PNK/RB/2020/01/4