BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2019/11/97

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2019/11/97
Data ogłoszenia: 08.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (18.11.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (19.11.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-11-08 11:12:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-11-08 12:13:17
Odsłon: 834
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa aparatury Applied Biosystem Real Time 7900HT i Applied Biosystem Real Time ViiA7 - ZP-PNK/U/2019/11/97