BIP PAN Olsztyn

Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego - ZP-DK/2018/01/6

Znak sprawy: ZP-DK/2018/01/6

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 1a – Model finansowy – opis [PDF]
Załącznik nr 1b – Obliczenie wynagrodzenia (opłaty za dostępność) [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy [XLSX]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Umowa o PPP wraz z załącznikami [PDF]
Załącznik nr 6 do Umowy o PPP - Mechanizm waloryzacji wynagrodzenia [PDF]
Załącznik nr 7 do Umowy o PPP - Warunki wcześniejszej spłaty [PDF]

Dokumenty Techniczne:

Załącznik nr 4 – Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami [RAR]
Załącznik nr 5 – Standardy Dostępności Obiektu wraz z załącznikami [PDF]
Załącznik nr 6 – Założenia do harmonogramu – etap inwestycyjny [PDF]

Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. klauzuli społecznych [PDF]
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dot. klauzuli społecznych [RTF]

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [PDF]

Zamieszczenie kopii odwołania (13.08.2019) [PDF]

Załączniki: Kopia odwołania z dnia 12.08.2019 (13.08.2019) [RAR]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.09.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (13.09.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (30.09.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (30.09.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (30.09.2019) [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - modyfikacja (30.09.2019) [XLSX]

Załącznik nr 3 – Umowa o PPP wraz z załącznikami - modyfikacja (30.09.2019) [PDF]
Załącznik nr 6 do Umowy o PPP - Mechanizm waloryzacji wynagrodzenia - modyfikacja (30.09.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - sprostowanie (01.10.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (07.10.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (07.11.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 3 (07.11.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.11.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-08-02 11:23:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-08-02 13:27:53
Odsłon: 3048
 
You are here  : Home Archiwum Budowa Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego hybrydowego - ZP-DK/2018/01/6