BIP PAN Olsztyn

Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2019/07/66

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2019/07/66
Data ogłoszenia: 17.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (30.07.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (30.07.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-07-17 10:16:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-17 12:17:27
Odsłon: 824
 
You are here  : Home Archiwum Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2019/07/66