BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa komór laminarnych II - ZP-PNK/U/2019/07/64

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2019/07/64
Data ogłoszenia: 17.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.07.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (25.07.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-07-17 08:32:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-17 10:33:16
Odsłon: 865
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa komór laminarnych II - ZP-PNK/U/2019/07/64