BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2

Znak sprawy: ZP-PNU/U/2019/04/40-2
Data ogłoszenia: 06.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]
Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia (PDF, XML) [RAR]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane po otwarciu ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Dokumenty składane na wezwanie:

Załącznik nr 5 - Wykaz osób [PDF]
Załącznik nr 5 - Wykaz osób [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (08.07.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.08.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-06-06 15:09:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-06-06 16:13:31
Odsłon: 1024
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa aparatury: spektrometrów masowych i generatorów azotu - ZP-PNU/U/2019/04/40-2