BIP PAN Olsztyn

Kontrakt serwisowy ultrawirówki Optima L100XP Beckman - ZP-PNK/U/2019/03/30

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2019/03/30
Data ogłoszenia: 08.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.03.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.03.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (14.03.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (14.03.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (14.03.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (14.03.2019) [RTF]

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - modyfikacja (14.03.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (19.03.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-03-08 12:50:11
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-03-08 13:51:42
Odsłon: 1009
 
You are here  : Home Archiwum Kontrakt serwisowy ultrawirówki Optima L100XP Beckman - ZP-PNK/U/2019/03/30