BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa siana łąkowego do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/02/24 (Słoma)

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/02/24
Data ogłoszenia: 18.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.02.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.02.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (25.02.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (04.03.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (15.03.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-18 13:09:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-18 14:09:54
Odsłon: 856
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa siana łąkowego do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/02/24 (Słoma)