BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/01/12

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/01/12
Data ogłoszenia: 07.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [PDF]
Załącznik nr 2a – Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 5 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (18.02.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (27.02.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-07 19:25:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-07 20:27:12
Odsłon: 754
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Stacji Badawczej w Popielnie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/01/12