BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa aparatury MiSeq - ZP-PNK/U/2019/01/7

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2019/01/7
Data ogłoszenia: 14.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (24.01.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (25.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-01-14 13:59:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-01-14 15:01:11
Odsłon: 791
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa aparatury MiSeq - ZP-PNK/U/2019/01/7