BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa słomy do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/12/102-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/12/102-2
Data ogłoszenia: 21.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (09.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-12-21 08:06:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-12-21 09:07:53
Odsłon: 866
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa słomy do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/12/102-2