BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa regału IVC model MACS - ZP-PNK/U/2018/10/86

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/10/86
Data ogłoszenia: 12.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (22.10.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (26.10.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-12 07:35:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-12 09:36:53
Odsłon: 803
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa regału IVC model MACS - ZP-PNK/U/2018/10/86