BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa spektrometru Minispec LF90 ND3486 - ZP-PNK/U/2018/07/72

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/07/72
Data ogłoszenia: 26.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (03.08.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-26 09:14:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-26 11:15:02
Odsłon: 775
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa spektrometru Minispec LF90 ND3486 - ZP-PNK/U/2018/07/72