BIP PAN Olsztyn

Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2018/06/60-3

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/06/60-3
Data ogłoszenia: 23.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (02.08.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-23 10:35:51
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-23 12:37:17
Odsłon: 915
 
You are here  : Home Archiwum Usługi rolnicze III - ZP-PNK/U/2018/06/60-3