BIP PAN Olsztyn

Usługi rolnicze II - ZP-PNK/U/2018/06/60-2

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/06/60-2
Data ogłoszenia: 11.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 2 – Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.07.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.07.2018) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (23.07.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i 2 (23.07.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-11 14:04:16
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-11 16:05:16
Odsłon: 874
 
You are here  : Home Archiwum Usługi rolnicze II - ZP-PNK/U/2018/06/60-2