BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa sianokiszonki dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/07/64

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/07/64
Data ogłoszenia: 10.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.07.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (17.07.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (17.07.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.07.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-10 12:06:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-10 14:08:06
Odsłon: 854
 
You are here  : Home Archiwum Sukcesywna dostawa sianokiszonki dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2018/07/64