BIP PAN Olsztyn

Usługi zootechniczne III - ZP-PNK/U/2018/06/61

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/06/61
Data ogłoszenia: 22.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 - Wzór umowy [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (03.07.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.07.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-06-22 12:13:03
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-06-22 14:15:02
Odsłon: 761
 
You are here  : Home Archiwum Usługi zootechniczne III - ZP-PNK/U/2018/06/61