BIP PAN Olsztyn

Świadczenie usług zootechnicznych II - ZP-PNK/U/2018/03/27

Znak sprawy: ZP-PNK/U/2018/03/27
Data ogłoszenia: 19.03.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 4 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.03.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (23.03.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (23.03.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (23.03.2018) [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (03.04.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-03-19 10:51:49
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-03-19 11:52:47
Odsłon: 855
 
You are here  : Home Archiwum Świadczenie usług zootechnicznych II - ZP-PNK/U/2018/03/27