BIP PAN Olsztyn

Usługa serwisowa systemu autoflex speed (MALDI TOF/TOF) - ZP-PNU/D/2017/03/20

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2017/03/20
Data ogłoszenia: 30.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:

Formularz oferty [PDF]
Formularz oferty [RTF]

Wzór umowy [PDF]

Jednolity europejski dokument zamówienia (XML)
Jednolity europejski dokument zamówienia (PDF)
WYPEŁNIJ JEDZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.04.2017) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (25.04.2017) [PDF]

Formularz oferty - modyfikacja (25.04.2017) [PDF]
Formularz oferty - modyfikacja (25.04.2017) [RTF]

Wzór umowy - modyfikacja (25.04.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (04.05.2017) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (04.05.2017) [PDF]

Wzór umowy - modyfikacja 2 (04.05.2017) [PDF]

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (16.05.2017) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (18.05.2017) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 3 (18.05.2017) [PDF]

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (30.05.2017) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (03.07.2017) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2017-03-30 11:33:41
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2017-03-30 13:38:56
Odsłon: 1151
 
You are here  : Home Archiwum Usługa serwisowa systemu autoflex speed (MALDI TOF/TOF) - ZP-PNU/D/2017/03/20